Öppna din dörr

Det finns föräldrar i Sverige som av olika anledningar inte klarar av att ta hand om sina barn. det kan bero på psykisk ohälsa, alkohol, droger eller helt andra skäl. När barnen inte kan växa upp med sina föräldrar är det viktigt att det finns andra som är villiga att hjälpa till och öppna både sina hem och sina hjärtan för barn som behöver hjälp. Man kan välja att bli ett jourhem, eller ett familjehem. Men vad är skillnaden?

Jourhem

Ett barn som behöver hjälp behöver det snabbt, och då kan de inte vänta på en placering i ett familjehem. Jourhemmet är en korttidsplacering där barnet kan bo medan man väntar på att få en placering i ett familjehem. 

Familjehem

Ett familjehem är en långvarig placering där barnet ska bo en lång tid, ofta flera år och i vissa fall även permanent. Som familjehem arbetar man tillsammans med barnets föräldrar, de som ombesörjer placeringen och sociala myndigheter. Målet är alltid att barnet en dag ska kunna flytta hem igen. 

Vilka åldrar?

Det är allt från spädbarn till ungdomar som är i behov av familjehem och tillsammans med en konsulent kan du bestämma om du vill ta hand om ett litet barn, eller ett äldre. man utgår från barnets behov och dina förutsättningar när man placerar barn och det viktiga är att man kan ge stöd, kärlek och omsorg för ett barn som kan må dåligt. Vill du bli familjehem? Klicka här för att få reda på mer.  

24 Oct 2018